06-12695193 info@orthofysio.nl

Tarieven

Wij hebben contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars voor fysiotherapie en manuele therapie. Wij houden de tarieven aan zoals deze zijn vastgesteld door jouw zorgverzekeraar. Ben je niet verzekerd voor fysiotherapie of heb je het maximaal aantal behandelingen per jaar bereikt, hanteren we de onderstaande tarievenlijst.  Bij verschillende chronische aandoeningen, na bepaalde operaties en bij kinderen tot 18 jaar vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. 

Orthomoleculaire consulten worden door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed onder de noemer complementaire en/of alternatieve behandelvormen. Er geldt een maximumbedrag per consult. Zie https://catvergoedbaar.nl voor meer informatie of informeer bij onze praktijk.

 

TARIEF FYSIOTHERAPIE – MANUELE THERAPIE & KINDER MANUELE THERAPIE (indien niet verzekerd voor fysiotherapie of ongecontracteerde zorg)

Intake: Screening, intake na screening/verwijzing en lichamelijk onderzoek 

 55.00 

Behandeling fysiotherapie of manuele therapie

 45.00 (max. 30 min)

Eenmalig fysio-/manueeltherapeutisch onderzoek

 90.00 (60 min. inclusief rapportagetijd)  

Intake fysiotherapie/ manuele therapie aan huis of instelling               

 65.00 

Fysiotherapie/ manuele therapie aan huis of instelling            

 55.00 

Telefonische zitting fysiotherapie 

€ 30.00

Niet nagekomen afspraak

€ 36.00

TARIEF VOEDING & LEEFSTIJL ADVIES & ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE

Prestatiecode zorgverzekeraars: 24000 – Orthomoleculaire therapie of 24005 – Natuurgeneeskundige therapie  (individuele, curatieve therapie) *


Vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek en/of kort advies: telefonisch, via email of whatsapp

Gratis (max. 10 min.)


Intake orthomoleculaire geneeskunde
(analyse van de door jou ingevulde vragenlijsten, een persoonlijk consult met mij en het opstellen van een adviesrapport): 

-1e consult (+/- 60 min.
 ): € 85.00 (op de praktijk of online) 
-Opstellen persoonlijk adviesrapport ( > 60 min): € 55,00 *
*Bij een eerste consult hoort altijd het schrijven van een adviesrapport 


Vervolgconsult
 (ook via beeldbellen mogelijk): 
 85.00 (+/- 60 min)

Nieuw!! Vanaf nu is er ook orthomoleculair advies ondersteund met een uitgebreide DNA test mogelijk! Voor meer informatie: klik hier!!

  • Bij een voeding-/leefstijl-/orthomoleculair-traject houden wij voor goed resultaat een traject van minimaal 3 maanden aan. Je vult eerst verschillende vragenlijsten in (die krijg je via de mail). Zo kan Inge tijdens de intake gerichter vragen stellen. Na de intake bekijken jullie samen wat de te volgen stappen zijn, of er nog nader laboratorium onderzoek nodig is of wellicht overleg met je (huis-)arts. Je krijgt tijdens de intake direct al een hoop informatie en tips mee zodat je thuis direct aan de slag kunt! Vervolgens maakt Inge een orthomoleculaire analyse en een individueel voeding- en leefstijladvies, dit wordt tijdens het eerste vervolgconsult doorgenomen. Meestal vinden er 1 tot 4 vervolgconsulten plaats.

  • Bij kinder-orthomoleculair-consulten geldt min of meer dezelfde aanpak. Soms is het handig om de intake alleen  met de ouder(-s) te doen en de vervolgconsulten pas met het kind erbij. Aan jullie de keus! 
  • Bij meer complexe problematiek en bijvoorbeeld fors overgewicht kunnen langere trajecten worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Altijd in overleg.
  • Consulten zijn ook telefonisch of via videobellen mogelijk.
  • Voor de werkwijze bij fysio-manuele therapieconsulten, zie deze pagina
  • Bij niet op komen dagen (no show) of te laat afmelden (binnen 24 uur voor de gereserveerde afspraak), wordt 75% van het behandeltarief in rekening gebracht. 

Wij zijn BIG geregistreerd en ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) als fysiotherapeut en master manueeltherapeut. Daarnaast staat Inge als geregistreerd kinder-manueeltherapeut ingeschreven in het EWMM register en als orthomoleculair therapeut in het CAT Vergoedbaar register.

*Alleen individuele, curatieve behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraars en erkent door CAT Vergoedbaar. 

 

Tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2023  

Hier vind je de algemene voorwaarden. 

Hier vind je de privacyverklaring.

Heb je vragen of heb je advies nodig? 

Neem dan contact op. 

 

Informatie, advies en behandeling speciaal voor vrouwen en kinderen?

Kijk ook eens op  www.relaxmom.nl

Logo KNGF

Afspraak maken?

of heb je een vraag?

Vul het afspraakformulier hiernaast in, stuur een (Whatsapp-) bericht of een e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

Bellen of whatsappen

(+31) 0612695193

Praktijkadres

OrthoFysio Brabant

Sint Jorisstraat 46

5268 CP Helvoirt

Noord Brabant, NL

Afspraak formulier

Toestemming

Dit formulier vraagt om jouw naam, email adres en telefoonnummer zodat wij contact met je op kunnen nemen. Jouw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie de privacyverklaring om te zien hoe we met jouw gegevens omgaan.